De gemeenteraad van de gemeente Oude IJsselstreek heeft een nieuwe ‘Verordening Bomen en Landschap Oude IJsselstreek’ vastgesteld. In deze verordening staat wat de regels zijn en wanneer een vergunning nodig is voor het kappen van een boom, houtopstand of landschapselement zoals een houtsingel of struweelhaag.

Steeds meer inwoners zien volgens de gemeente Oude IJsselstreek hoe belangrijk bomen en landschap zijn voor bijvoorbeeld het veranderende klimaat en het behoud en versterken van biodiversiteit. De gemeente Oude IJsselstreek vindt dit ook belangrijk. Daarom planten ze bomen en kiezen ze voor een natuurvriendelijke vorm van beheer van de buitenruimte. Ook veel inwoners helpen de gemeente hierbij. Vanuit de Visie op landschap, natuur en groene kernen is het behoud van bomen en landschap een belangrijke pijler voor de gemeente Oude IJsselstreek.

De nieuwe verordening geldt voor iedereen. De nieuwe verordening geldt dus voor particuliere eigenaren van een boom, voor bedrijven en voor de gemeente. Vanaf nu is bijvoorbeeld een omgevingsvergunning nodig voor het kappen van een boom die een grotere stamomtrek heeft dan 90 cm op 130 cm hoogte vanaf het maaiveld. Daarnaast is voor een boom die is aangewezen als ‘Bijzondere Boom’ altijd een omgevingsvergunning nodig. Dit geldt ook voor het weghalen van een landschapselement in het buitengebied. Er zijn enkele uitzonderingen die te lezen zijn in de verordening op de website van de gemeente Oude IJsselstreek.

© Foto: Gemeente Oude IJsselstreek