De Gemeente Doetinchem, Sité Woondiensten en COA ontwikkelen aan de Hamburgerbroeklaan, tegenover het politiebureau, in Doetinchem een nieuw woonproject. Hier gaan ongeveer 150 woningzoekenden en 150 asielzoekers samenleven. In deze nieuwe woongemeenschap staan samenleven, ontmoeten en interculturele uitwisseling centraal. Dit voornemen hebben de partijen vastgelegd in een intentieovereenkomst.

“We willen een uniek concept voor Nederland neerzetten,” vertelt wethouder Ingrid Lambregts. “In deze woongemeenschap wonen mensen niet alleen bij elkaar maar ook mét elkaar. Dit idee leggen we nu voor aan de gemeenteraad.” Els Birkenhäger, directeur-bestuurder bij Sité Woondiensten, vult aan: “Onze droom is een woongemeenschap te creëren waar mensen fijn kunnen wonen, werken en leven.” Het nieuwe woonproject biedt een oplossing in de woningnood voor woningzoekenden. Daarnaast biedt het de mogelijkheid structureel asielzoekers op te vangen, passend bij de schaal van Doetinchem. Het woonproject komt dichtbij allerlei voorzieningen zoals openbaar vervoer, werk, winkels en scholen. “Het woonproject aan de Hamburgerbroeklaan is voor Sité een unieke kans om redelijk snel woonruimte te realiseren voor een mix aan doelgroepen”, vertelt Els Birkenhäger. Dit woonproject is onderdeel van de ruim 400 nieuwe woningen die Sité tot 2030 bouwt om de druk op de woningmarkt te verlichten en woningzoekenden aan kans te geven op een passend huis.

Joeri Kapteijns, bestuurslid bij het COA, is verheugd over dit initiatief: “Het COA wil duurzame en structurele plekken voor asielzoekers creëren. Reden ook dat we dit initiatief van de gemeente Doetinchem toejuichen. Dit levert ook mooie kansen op voor asielzoekers om in de regio al te starten met hun integratie in de Nederlandse samenleving.” De partijen gaan na het tekenen van de intentieovereenkomst een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren. Hierin worden de plannen verder uitgewerkt. Onderdeel daarvan is onder andere het verder uitwerken over welke onderwerpen partners en omwonenden kunnen meepraten bij de verdere ontwikkeling van dit project.

© Foto: Gemeente Doetinchem