Na de dramatische kap van de 150 jaar oude Beuken Kathedraal op Landgoed Oolde adopteerde Burgemeester Sebastiaan van ’t Erve dinsdagochtend symbolisch één van de nieuw geplante bomen namens de gemeente Lochem. Het is nog mogelijk om een boom te adopteren voor alle belangstellenden.

De bewoners van Landgoed Oolde, Robert en Cathrien Croll-van Verschuer, waren vorig jaar genoodzaakt op Oolde de zogeheten “Beuken Kathedraal” neer te halen. Tientallen dode en zieke beuken zijn toen gekapt. Dit waren beuken die rond 1870 waren geplant. De oorzaak dat de zieke beuken zijn gekapt is onder andere ouderdom, lage waterstand en te hete zomers. De burgemeester wil met deze adoptieboom nogmaals aandacht vragen voor het belang van herplanten van bomen. Tegen de achtergrond van klimaatverandering en het terugtrekken van het grondwaterpeil zijn er deze keer Koningslinden geplant. “Het beeld ontstaat snel dat we in de gemeente alleen bomen kappen. Maar we hebben zeker ook oog voor herplant. Door verschillende soorten te planten, die passen in een veranderend klimaat, zullen ook die weer uitgroeien tot beeldbepalende bomen”, vertelt Burgemeester Sebastiaan van ’t Erve.

“Prachtig dat Landgoed Oolde op deze manier een mooi voorbeeld kan zijn voor het uitdragen van dit maatschappelijk belang”, aldus landgoedbewoner Robert. “Via onze website bieden wij de mogelijkheid aan om een boom te adopteren”. Na adoptie komt er een bordje met een QR-code waar achter een persoonlijke herinnering schuil gaat van degene die de boom adopteert. Wandelaars kunnen die QR-code scannen en dan komt het verhaal achter deze geadopteerde boom tevoorschijn. “Met een adoptie dragen mensen bij aan het in stand houden van de schoonheid op Oolde maar ook aan het in stand houden van het Nationaal cultureel erfgoed”, vertelt Robert. Meer over de mogelijkheid om ook een boom te adopteren is te vinden op de website www.landgoedoolde.nl.

© Foto’s: Nicole Arendsen

Meer foto’s in ons fotoboek