Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten om de Reudinkbrug (Hoevenbrug) in Lochem zo snel mogelijk te voorzien van een noodconstructie. Het college wil zo de veiligheid en bereikbaarheid kunnen blijven waarborgen. Om de brug van een noodconstructie te voorzien sluit de gemeente binnenkort de brug voor enkele weken af. Naar verwachting gebeurt dit begin mei. Het college heeft ook besloten om per direct te starten met de voorbereiding van een nieuwe brug.

De afgelopen weken onderzocht de gemeente Lochem opties voor een passende noodconstructie. Hiervoor gebruikte de gemeente gegevens uit het definitieve inspectierapport. En had hiervoor afstemming met de aannemer, hoofdconstructeurs, verkeersdeskundigen, nutsbedrijven, juristen en Waterschap Rijn en IJssel. Uit berekeningen blijkt dat geen enkele noodconstructie ervoor kan zorgen dat er weer zwaar verkeer op de brug mag komen.

”Wel borgen wij met de noodconstructie de bereikbaarheid van de binnenstad van Lochem voor auto’s, fietsers en wandelaars. Dit is belangrijk, want de Reudinkbrug is een van de drie verkeersaders richting de binnenstad. Ook andere projecten spelen een belangrijke rol in de afweging die het college heeft gemaakt om voor een noodconstructie te gaan en tegelijkertijd te beginnen met de voorbereiding van een nieuwe brug” aldus de gemeente.

In de vastgestelde Visie Goorseweg staat een onderzoek naar het vervangen of aanpassen van de brug als een van de actiepunten vermeld. De brug nu vervangen is in lijn met deze visie.

© Foto: RTV Ideaal