De omgeving van de basisschool in Hummelo wordt de komende weken in opdracht van de gemeente Bronckhorst ingericht als een schoolzone. Asfalt maakt plaats voor klinkers, tot tevredenheid van de leiding van De Woordhof.

“Het is heel goed dat de snelheid eruit wordt gehaald en dat het overzichtelijker wordt”, geeft schooldirecteur Martine Merkx van De Woordhof aan. De huidige drempel op de Keppelseweg in het dorp wordt vervangen door een andere verhoging. Ook wordt een inrit naar de parkeerplaats van de school weggehaald en vervangen door een groenstrook. De inrit nabij de rotonde blijft, maar wordt verbreed. Ook wordt het asfalt vervangen door klinkers komt er nieuwe bebording.

Merkx juicht de aanpassingen toe. “Bij tijd en wijle wordt er nu echt enorm hard gereden, hoewel dat meestal niet zo was als de leerlingen naar huis gingen”, zegt de schooldirecteur, die de inzet van de lokale Dorpsraad roemt. “Het was inderdaad een onoverzichtelijke situatie. We hadden twee in- en uitgangen bij de parkeerplaatsen. Eentje ging over het fietspad en er was ook een wirwar aan borden. Wij zijn er dus blij mee.”

Het werk bij De Woordhof gaat maandag van start. De weg wordt gedurende drie weken volledig afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, met uitzondering van hulpdiensten. Voetgangers en fietsers kunnen wel gebruiken blijven maken van de doorgang, maar fietsers moeten afstappen. Naar verwachting duren de werkzaamheden, afhankelijk van de weersomstandigheden, tot half mei.

Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met streekomroep REGIO8