Dit voorjaar starten de werkzaamheden voor het woonrijp maken van het eerste deel van de nieuwe wijk Kop van Oost in Lochem. Ook de afvalinzameling moet daar geregeld worden. Omdat er in de nieuwe wijk efficiënt omgegaan moet worden met de openbare ruimte, komen er op twee plekken ondergrondse verzamelcontainers en gaat de afvalinzameling via ‘omgekeerd inzamelen’. Het besluit is genomen door het college van Lochem op 7 februari 2023.

Op grond van de afvalstoffenverordening kan het college aanwijzen via welk inzamelmiddel of welke inzamelvoorziening de gemeente huishoudelijk restafval en grondstoffen gaat inzamelen. Burgemeester en wethouders hebben het voornemen de plekken bij kavelnr. 64 en kavelnr. 88 aan te wijzen voor ondergrondse inzamelcontainers voor het inzamelen van restafval, GFT (groente, fruit en tuinafval), papier en PMD (plastic, metaal en drankkartons).

In de nieuwe wijk is beperktopenbare ruimte beschikbaar voor de inzameling van minicontainers. Het college wil de overlast van minicontainers zoveel mogelijk beperken. Daarom maakt het de ondergrondse inzamelcontainers ook toegankelijk voor de bewoners van de grondgebonden woningen. Dat houdt in dat alle bewoners van de wijk voor restafval gebruik gaan maken van de ondergrondse containers.

© Foto: RTV Ideaal