De komende periode voert Aannemer Van Gelder, in opdracht van de gemeente Bronckhorst, onderhoud uit aan wegen of gedeelten daarvan. De onderhoudswerkzaamheden verschillen per weg of straat. Door weersomstandigheden of andere onvoorziene gebeurtenissen kan de planning wijzigen. Voordat de werkzaamheden starten, ontvangen aanwonenden een brief met informatie over de werkzaamheden in hun straat.

De werkzaamheden worden op de volgende wegen of delen hiervan uitgevoerd:
-Hengelo (Gld), fietspad Baaksedijk (11 april – 15 april)
-Olburgen, weg en fietspad Olburgseweg (20 april – 2 mei)
-Baak, Wichmondseweg (3 mei – 13 mei)
-Baak- Steenderen, fietspad L.Dolfingweg (6 mei – 20 mei)
-Steenderen, fietspad J.F.Oltmanstraat (20 april – 2 mei)
-Toldijk, verlengen duiker Paardenstraat (8 juli – 15 juli)
-Klinkersleuven rondom Hengelo (8 en 9 juli)
-Vorden, slijtlaag Oude Zutphenseweg (30 mei – 1 juni)
-Drempt, Zomerweg EAB asfaltbeton (mei-juli (nog te bepalen))
-Hengelo, Aaltenseweg (mei-juli (nog te bepalen))

Geplande werkzaamheden die langer dan een dag duren zijn ook te vinden op www.bereikbaargelderland.nl

Foto: Van Gelder