In het najaar is Circulus weer gestart met het onderhoud van gemeentelijke bomen in het buitengebied van de gemeente Lochem. Met het onderhoud werken ze aan een gezond én evenwichtig bomenbestand. Dat betekent gezonde bomen in verschillende leeftijden en soorten. Het werk bestaat de komende tijd uit snoeien, planten van jonge bomen en risicokap.

In november is Circulus gestart met het snoeiwerk. Het werk gebeurt verspreid over de gemeente Lochem en duurt tot half maart. ‘Het snoeien bestaat meestal uit het weghalen van dood hout en uit ‘opkronen’. Bij opkronen worden de onderste takken weggehaald tot de afgesproken hoogte van de boomkroon,’ aldus Circulus. In december plant Circulus ruim 500 jonge bomen in het buitengebied. Het planten gebeurt op plekken waar eerder bomen hebben gestaan. Deze bomen zijn toen verwijderd omdat ze bijvoorbeeld ziek of dood waren. ‘We planten verschillende boomsoorten die passen bij de landschapstypes, zoals lindes, elzen, berken, beuken, essen, eiken en iepen.’ Circulus houdt bij de voorbereiding niet alleen rekening met biodiversiteit, maar ook met een veranderend klimaat, de locatie en de bodem.

De laanbomen in de gemeente Lochem zijn gemiddeld meer dan 60 jaar oud. Soms zijn bomen niet veilig meer voor de omgeving. Bomen kunnen bijvoorbeeld zware takken verliezen of omwaaien bij harde wind of storm. Als snoeien geen oplossing meer biedt gaat Circulus over op risicokap. Vóór het snoeien of kappen onderzoeken ze of de bomen een verblijfplaats zijn voor beschermde dieren. Kappen van risicobomen voeren ze uit tussen januari en maart.

© Foto: RTV Ideaal