De komende periode voert Aannemer Van Gelder, in opdracht van de gemeente Bronckhorst, onderhoud uit aan wegen of gedeelten daarvan. De onderhoudswerkzaamheden verschillen per weg of straat.

Op de website van de gemeente Bronckhorst is een overzicht te vinden van de locaties en de planning. Door weersomstandigheden of andere onvoorziene gebeurtenissen kan de planning wijzigen. Voordat de werkzaamheden starten, ontvangen aanwonenden een brief met informatie over de werkzaamheden in hun straat.

Geplande werkzaamheden die langer dan een dag duren zijn ook te vinden op www.bereikbaargelderland.nl

Foto: Van Gelder