Elk jaar reikt het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalten de Erfgoedprijs uit. Iedereen kan iemand of een organisatie aanmelden die het verdient de Erfgoedprijs gemeente Aalten 2022 te ontvangen. Met het toekennen van de prijs wil het college haar waardering uitspreken voor het behoud en de wijze van herstel van waardevolle oude panden of objecten in onze gemeente. Maar ook voor het onder de aandacht brengen van het erfgoed in onze gemeente, kan iemand worden voorgedragen.

In 2021 waren er vier genomineerden voor de Erfgoedprijs. Ben Maandag, voor het verzamelen en documenteren van alles wat met Dinxperlo en de Heurne te maken heeft. Guus Mastebroek, vanwege zijn inzet om het voormalige gemeentehuis in Dinxperlo een passende herbestemming te geven als een centrale plek, waar veel zorgverleners onder één dak goed bereikbaar zijn voor de inwoners. Leo van der Linde werd genomineerd vanwege het onvermoeibaar verzamelen en ontsluiten van erfgoed uit Aalten, Bredevoort en de buurtschappen. De vierde kandidaat was de Stichting Restauratiefonds voor de oude Helenakerk, omdat deze zich al ruim dertig jaren inzet voor zowel exterieur als interieur. De Erfgoedprijs 2021 werd voor het eerst gewonnen door twee kandidaten, Ben Maandag en Leo van der Linde.

De Erfgoedprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een natuurlijk- of rechtspersoon, die op eigen initiatief met veel inzet en/of financiële inbreng, een bouwwerk met historische waarde heeft gerestaureerd of heeft laten restaureren. Ook het plegen van groot achterstallig onderhoud, waardoor dreigend verval is voorkomen, komt in aanmerking voor de prijs. Verder kunnen personen of organisaties voordragen worden, die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het erfgoed in brede zin in de gemeente Aalten.

Foto: Gemeente Aalten