© Foto: RTV Ideaal

De Stichting Ondernemersfonds Vorden heeft al heel wat evenementen en activiteiten in het dorp financieel bijgestaan maar is nog redelijk onbekend bij de Vordenaren.

Dennis Jansen volgde eind vorig jaar Bart Veen op als voorzitter van de Stichting Ondernemersfonds Vorden die onder de paraplu van de Vordense Ondernemers Vereniging opereert. Bij het fonds kunnen subsidieaanvragen worden gedaan voor activiteiten of evenementen voor het dorp Vorden, mits wordt voldaan aan de criteria zoals die zijn opgenomen in de statuten.

De inkomsten van het fonds bestaan uit bijdragen van de ruim zeventig ondernemers in de kern van Vorden. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage van het fonds moet de activiteit of het evenement zich afspelen in het gebied van het ondernemersfonds en gratis toegankelijk zijn voor het publiek. Ook moet een aanvraag voor een subsidie tenminste een halfjaar van tevoren zijn ingediend. Meer informatie is te vinden op de website: vorden.nl/ondernemersfonds.

Foto: RTV Ideaal