Zeker vijftien particulieren hebben woonruimte aangeboden bij de gemeente Doetinchem om vluchtelingen uit de Oekraïne tijdelijk te huisvesten. Het gaat onder meer om kamers, zomerhuisjes en appartementen. Dat bericht De Stentor.

Doetinchem vraagt initiatiefnemers die woonruimte beschikbaar stellen zich te melden. Vanuit de gemeente kan het onderbrengen van vluchtelingen uit de Oekraïne dan worden gecoördineerd. Inmiddels is ook de stichting Thuisopvang Oekraïners Bronckhorst/Doetinchem in het leven geroepen. Behalve opvang bij particulieren is de gemeente Doetinchem ook bezig met grotere verblijfslocaties voor vluchtelingen.

Verder is Doetinchem al langere tijd in overleg met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers voor een grote locatie in de stad. De vluchtelingen uit Oekraïne zijn geen asielzoekers. Zonder verblijfsvergunning kunnen deze vluchtelingen negentig dagen in Nederland blijven. Maar er ligt een voorstel om dat te verlengen tot twee jaar.

Foto: Gemeente Doetinchem