Onderwijs (schoolbesturen en samenwerkingsverbanden primair en voortgezet onderwijs), alle kinderopvanglocaties, organisaties die zich bezighouden met jeugdgezondheidszorg en jeugdpreventie (Yunio, Preventie Platform Jeugd, Ondersteuningsteam Oost Achterhoek en Figulus Welzijn) en de gemeente Aalten bundelen hun krachten. Een eerste gezamenlijke stap van de samenwerkende partners: aansluiting bij het Programma Gelijke Kansen.

Kinderen met dezelfde talenten hebben recht op gelijke kansen. Ieder kind moet zich volledig kunnen ontwikkelen. De achtergrond van het kind, het opleidingsniveau van ouders of hun financiële situatie mag geen invloed hebben op de schoolprestaties van een kind. In de aanpak van gelijke kansen is het verbinden van de drie leefwerelden – school, thuis, omgeving – heel belangrijk.