Zijn er voor de inwoners van onze kernen genoeg mogelijkheden om te sporten en bewegen? En hebben mensen nog wensen op dat vlak? De gemeente Lochem gaat deze vragen stellen aan het inwonerpanel Lochem Spreekt. Het onderzoek is op 8 januari gestart en aanmelden en meedoen kan nog tot en met 28 januari via de website van Lochem Spreekt.

Met dit onderzoek wil de gemeente in kaart brengen of en hoe vaak inwoners sporten en bewegen en waarom wel of niet. Ook wil de gemeente weten welke wensen inwoners hebben wat betreft sport en bewegen in hun eigen kern. Inwoners kunnen in de gemeente meedoen aan veel verschillende sporten. Dat kan met, maar ook zonder lidmaatschap van een club.

Met de uitkomsten van dit onderzoek kan de gemeente Lochem werken aan het maken van nieuwe plannen. ”Het helpt ons ook om het bestaande aanbod te verbeteren” aldus de gemeente Lochem.

© Foto: RTV Ideaal