De gemeente Doetinchem gaat onderzoek doen naar de nascheiding van afval. Ondanks dat de coalitiepartijen sceptisch zijn over de uitkomsten, stemden ze wel in met een voorstel van een aantal oppositiepartijen om onderzoek te doen, zo schrijft REGIO8.

“Wij staan nog steeds achter het huidige afvalstoffenplan, maar het is niet ons droomscenario”, zegt fractievoorzitter Jeroen Berends van het CDA. Nu betalen inwoners die hun grijze container aan de straat zetten tien euro en mensen in flats twee euro voor een grijze afvalzak. Daarbij komt het regelmatig voor dat grijze afvalzakken naast de container worden geplaatst. Volgens een aantal partijen in de gemeenteraad, zoals de PvdA, SP en Gemeentebelangen is het zinvol om te kijken naar nascheiding. Daarbij hoeven inwoners het afval niet meer te sorteren en wordt het afval in één container ingezameld, namelijk bij het restafval. Dit afval wordt vervolgens in een fabriek gescheiden. De machines halen zoveel mogelijk herbruikbare afvaldelen uit het restafval, zoals plastic verpakkingen, blik en lege drinkpakken. Zo hoeven inwoners niet meer na te denken waar ze het afval moeten weggooien. “Onderzoeken van de Wageningen Universiteit en de Vrije Universiteit van Amsterdam tonen aan dat nascheiding door nieuwe technieken niet alleen goedkoper, maar ook milieuvriendelijker zouden zijn”, aldus Govert-Jan Pontier van de PvdA. “Twee of drie jaar geleden dachten wij hier ook nog anders over, noem het nascheidend inzicht”, grapt Pontier.

Naast een onderzoek naar nascheiding vroeg de gemeenteraad ook om een pilot naar containertuintjes rond ondergrondse afvalcontainers. De tuintjes zouden volgens een aantal partijen een oplossing kunnen bieden om bijplaatsingen van afvalzakken en andere spullen te ontmoedigen. Daarbij zouden buurtbewoners ook een rol kunnen spelen bij het onderhoud van de tuintjes.

Foto: REGIO8