Op 1 maart start Dorique Kerkdijk (50) als gemeentesecretaris van Lochem. Dorique Kerkdijk geeft sinds 1 maart 2019 leiding aan de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Lochem. Zij kwam in beeld als interne kandidaat. Het college is blij haar te kunnen benoemen met steun van management en medewerkers.

“Dorique Kerkdijk heeft in onze organisatie als hoofd Maatschappelijke Ontwikkeling laten zien dat ze de kwaliteiten en competenties bezit om onze organisatie vooruit te helpen. Voor alles willen we er voor onze inwoners zijn. Het college van B&W heeft er alle vertrouwen in dat we in Dorique een gemeentesecretaris hebben gevonden die aan die ontwikkeling blijft bouwen”. Aldus burgemeester Sebastiaan van ’t Erve.

Als gemeentesecretaris is Dorique Kerkdijk de eerste adviseur van burgemeester en wethouders en geeft zij de leiding aan de ambtelijke organisatie. Vanuit haar nieuwe rol kijkt zij ernaar uit om met de organisatie te bouwen aan oplossingen voor de maatschappelijke opgaven in de Lochemse samenleving. En om daarin de samenwerking te zoeken met partners uit de Cleantech Regio en de Achterhoek. Dorique Kerkdijk volgt Renger Starke op, die per 1 maart stopt als gemeentesecretaris. Hij zette zich 25 jaar lang in voor de gemeente Lochem, in verschillende functies.