Donderdagmiddag werd in het Remisepark in Lichtenvoorde een educatieve grondwaterpeilbuis onthuld. De onthulling gebeurde door wethouder Bart Porskamp en waterschapbestuurder Peter Schrijver. De grondwaterpeilbuis laat zien hoeveel water er in dit gebied onder de grond zit. De onthulling was ook een gelegenheid om het geheel nieuw ingerichte park te bekijken.

Het Remisepark is bewust gekozen als locatie voor de grondwaterpeilbuis. Het park is het afgelopen jaar langzaam getransformeerd tot een klimaatpark. Overtollig regenwater uit de hele buurt gaat niet meer het riool in, maar wordt opgevangen in de wadi’s van het park. Zo krijgt het water de kans om in de grond te trekken. ”Dat is goed voor de grondwaterstand, maar ook voor de natuur en inwoners. Het park is samen met buurtbewoners tot stand gekomen. De buurt had een rol bij het ontwerp, de aanleg en nu ook bij het onderhoud. Naast het vasthouden van water, meer soortenrijkdom (biodiversiteit), duurzaamheid en aandacht voor cultuurhistorie biedt het park bij uitstek gelegenheid voor buurtbewoners om elkaar te ontmoeten” aldus Bart Porskamp van de gemeente Oost Gelre.

In de oudere wijken belandt schoon regenwater binnen de bebouwde kom vaak in een gemengd riool. Waarna het via de zuivering wordt afgevoerd naar de grote rivieren. Dat is zonde, want de Achterhoek, maar ook Lichtenvoorde, kampt al jaren met zeer droge zomers. Daarnaast heeft de regio soms te maken met grote hoeveelheden regenwater. Samen met inwoners en bedrijven wil de gemeente Oost Gelre en Waterschap Rijn en IJssel op zoek naar manieren om water langer vast te houden en toch droge voeten te houden bij veel regen.

© Foto: gemeente Oost Gelre