© Foto: RTV Ideaal / Hans van Loenen

Het ontwerp-beleidsplan grote windmolens van de gemeenten Berkelland en Oost Gelre is gereed. Het ontwerp-beleidsdocument geeft randvoorwaarden voor het plaatsen van windmolens in de gemeenten. Ook gaat het in op de nieuwe landelijke conceptregels voor windparken.

Vanaf de zomer van 2022 hebben de gemeenten Berkelland en Oost Gelre samen gewerkt aan een beleidskader voor de plaatsing van windmolens. Samen, omdat ‘zoekgebied k’ in beide gemeenten ligt. In Oost Gelre is een tweede zoekgebied, ‘zoekgebied i’. en deze zoekgebieden staan in de RES Achterhoek 1.0. Dit is de Regionale Energie Strategie van de Achterhoek. De opdracht aan de gemeenten vanuit de RES is om serieus te onderzoeken of en onder welke voorwaarden windmolens mogelijk zijn.

Voor de gemeente Berkelland geldt dat de gemeenteraad besluit of het ontwerp-beleidsdocument ter inzage kan worden gelegd. Zij zullen er naar verwachting tijdens hun vergaderingen in april / mei over besluiten. In de gemeente Oost Gelre heeft het college van B&W besloten over de terinzagelegging van het ontwerp. De gemeenten willen tegelijkertijd het ontwerp-beleidsdocument ter inzage leggen. Dit zal, als alles volgens planning verloopt, rond mei / juni zijn.