De gemeenteraad van Doetinchem geeft de boerensector een steun in de rug met een aangenomen motie. PvdA en D66 stemden als enige tegen, zij zien het niet als lokaal onderwerp en maken zich zorgen dat feiten worden ontkend.

“De politiek houdt niet op bij de wetenschap”, gaf de indiener van de motie, Marius Wijers (VVD), aan, in reactie op de kritiek. “Zeker op dit soort terreinen leven er veel meningen en is er geen absolute waarheid.” Met name Jordy Mullink van D66 frustreerde zich over die opstelling in het Doetinchemse stikstofdebat. “Wij vinden het logisch dat ook de grootste vervuiler wordt meegenomen bij de zoektocht naar een oplossing van het probleem”, aldus het raadslid, dat het evenals Maarten op de Weegh (PvdA) vooral ziet als een provinciale en landelijke aangelegenheid. “Ik lees in de motie een wantrouwen tegen de wetenschap, wij vertrouwen die wetenschap wel”, aldus Mullink.

Met de motie wordt de provincie opgeroepen om bij het maken van plannen voor de Achterhoek maximaal in te zetten om het gedwongen stoppen van boeren te voorkomen. Ook moet worden ingezet op ‘haalbare en realistische doelen’, in plaats van op de ‘modelmatige Kritische Depositie Waarden’. “De stikstofproblematiek zorgt al enige jaren voor de nodige onrust bij vooral onze agrarische ondernemers”, aldus VVD’er Wijers. “Die onrust is recent weer aangewakkerd door de doelen en de kaartjes die het kabinet heeft gepresenteerd.”

Eerder werden soortgelijke moties aangenomen in gemeenten in het oosten van de Achterhoek. Opvallend is dat Forum voor Democratie en GroenLinks, twee tegenpolen in het stikstofdebat, allebei meestemden in Doetinchem. “Omdat het de situatie in elk geval wat minder slecht maakt”, aldus Lambert van Meijeren van de ‘liberaalconservatieven’, die ontkennen dat er een stikstofprobleem is in Nederland.

Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met streekomroep REGIO8