Vastgoedeigenaren, ondernemers en de gemeente investeren tot en met 2028 meer dan vier ton in de binnenstad van Doetinchem. Alle drie de partijen dragen een fors bedrag bij om het centrum aantrekkelijk te houden, waarbij ook wonen steeds meer van belang wordt.

Het geld komt net als de afgelopen vijf jaar ter beschikking van het Binnenstadbedrijf Doetinchem, dat de uitvoerder is voor de gemeente. “We zijn hier heel blij mee”, zegt directeur Henk Jan Tannemaat, die voldoende uitdagingen ziet om ook de komende vijf jaar mee bezig te gaan. Zo wordt het geld ingezet voor vergroening, verduurzaming én het organiseren van activiteiten. “Het is fijn dat we elkaar zo vasthouden als gouden driehoek tussen ondernemers, eigenaren en de gemeente”, vindt Tannemaat, die de concurrentie aan wil gaan. “De Hanzesteden zijn zich aan het heroriënteren. Je hebt Arnhem, je hebt Winterswijk, maar wij horen daar als grootste stad van de Achterhoek zeker bij.”

Het geld vloeit voort uit de reclameheffing voor ondernemers en de zogenaamde BIZ-belasting vanuit vastgoedeigenaren. Bij een stemming van de Vereniging Van Vastgoedeigenaren Doetinchem (VVVD) was dinsdag bijna driekwart voor het voortzetten van de financiering van in totaal 140.000 euro via deze gemeentelijke belasting. “Je huur is afhankelijk van de omzet en het functioneren van de binnenstad”, zegt voorzitter Gerard Stolwijk over het belang van het investeren. “We hadden dus zelfs iets meer steun dan de vorige keer, vijf jaar geleden.”

Wonen wordt de komende jaren een belangrijk thema in en rond de stad. “Het ‘ei’ (de binnenstad, red.) zal zeker niet in aanmerking komen voor transformatie, maar dan gaat het met name om de aanloopstraten”, zegt Stolwijk van de VVVD. “Dat blijft een proces, samen moet je daarin keuzes maken.” Tannemaat vult aan: “Die bewoners moeten ook kunnen parkeren en zich kunnen bewegen in de stad. Dat moet allemaal bij elkaar passen, maar maakt wel dat binnensteden aantrekkelijk blijven.”

Die uitdagingen ziet de gemeente Doetinchem ook, want er wordt gewerkt aan een nieuwe parkeervisie én een nieuw mobiliteitsplan. In ieder geval kan het Binnenstadbedrijf Doetinchem de komende vijf jaar door met het levendig houden van de stad. Van living statues, tot kerstverlichting en een ijsbaan. “Het belangrijkste is dat de binnenstad aantrekkelijk blijft”, benadrukt Tannemaat. “We gaan van een ‘place to buy’, naar een ‘place to be’.”

Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met streekomroep REGIO8

© Foto: REGIO8