Een winkel waar nooit iemand komt, maar waarvan de eigenaar wel in een dure auto rijdt? Een nieuwe sponsor bij de voetbalvereniging die met geld smijt? Het kan duiden op criminele activiteiten, ook wel ondermijning genoemd. Om inwoners van Oost Gelre een laagdrempelige mogelijkheid te geven dergelijke signalen door te geven, is het Meldpunt Verdachte Situaties geopend. “Zie je iets wat je niet vertrouwt? Meldt het!”, aldus burgemeester Annette Bronsvoort.

Ondermijning is de verzamelnaam voor die vormen van criminaliteit die tot ontwrichtende effecten in de samenleving leiden. Denk aan zorgfraude, witwassen van geld via een winkel of sportverenigingen, een drugslab in een gehuurde schuur of panden waar illegaal arbeidsmigranten onder slechte omstandigheden worden gehuisvest. Het zijn zaken die de maatschappij ontwrichten. Burgemeester Bronsvoort ziet het digitale meldpunt als extra ogen en oren voorde gemeente.

Oost Gelre is zeker niet de eerste gemeente met een dergelijk meldpunt. “We bespreken het thema ondermijning regelmatig in regioverband”, aldus de burgemeester. “We willen alle wegen die er zijn benutten om deze criminaliteit aan te pakken.” Naast het Meldpunt Verdachte Situaties op de website kunnen inwoners ook meldingen doorgeven aan Meld Misdaad Anoniem 0800 7000, de politie 0900 8844 of bij urgente situaties via 112.

© Foto: RTV Ideaal (archief)