De gemeente Oost Gelre heeft besloten met ingang van 1 januari 2022 voor een periode van 3 jaar aan te sluiten bij het Volwassenenfonds Sport en Cultuur. De samenwerkingsovereenkomst wordt binnenkort ondertekend. Door deelname aan het Volwassenenfonds Sport en Cultuur kunnen inwoners met een langdurig laag inkomen (langer dan 3 jaar) nu ook meedoen aan sport en cultuur door een financiële bijdrage van het fonds. Hierdoor kunnen er jaarlijks 50 tot 75 inwoners van Oost Gelre meedoen aan sport- en cultuuractiviteiten.

Voor kinderen en jongeren zijn er financiële mogelijkheden vanuit de Kindregeling (SDOA) en het Jeugdfonds Sport en Cultuur om mee te doen aan allerlei activiteiten. Tot nu toe waren er nog geen mogelijkheden om volwassenen financieel te ondersteunen op het gebied van sport en cultuur. Volwassenen kunnen niet rechtstreeks een aanvraag indienen bij het fonds. Dit kan via de zogenaamde intermediairs. Dit zijn voor Oost Gelre onder andere de cliëntondersteuners uit het Sociaal Team, beweegmakelaar Jos Porskamp en vrijwilligers van Schuldhulp Op Maat.

”We gaan voor een inclusieve samenleving, we werken vanuit positieve gezondheid en willen het mogelijk maken dat iedereen mee kan doen. In de praktijk blijkt dat mensen die langer dan drie jaar afhankelijk zijn van een laag inkomen steeds meer problemen ervaren om deel te nemen aan de maatschappij. Vereenzaming dreigt en ze profiteren niet van de mentale en fysieke voordelen van bewegen en participeren in een vereniging of sportclub. Daarom is dit Volwassenenfonds zo belangrijk” aldus wethouder Jos Hoenderboom.