De Open Kerk is een initiatief vanuit de kerkgemeenschap van de Remigiuskerk in Hengelo Gld. De kerk en haar interieur mogen gezien worden! Om die reden biedt de Open Kerk jaarlijks in de zomermaanden bezoekers, waaronder veel toeristen die de gemeente Bronckhorst aandoen, de mogelijkheid om het interieur met haar unieke wandschilderingen te bewonderen.

De organisatie achter de Via Kevelaer is in het kader van de Open Kerk gevraagd om in de Remigiuskerk een tentoonstelling in te richten waarbij de Via Kevelaer centraal zal staan. De Via Kevelaer is een pelgrimage naar het Duitse Kevelaer met als thema Vrijheid, Vrede en Verdraagzaamheid. De tentoonstelling loopt van 18 juni tot en met de Open Monumentendag op 11 september. De kerk wordt opengesteld voor het publiek op iedere woensdag en zaterdag in deze periode van 14.00 uur – 16.30 uur. Een deel van de kerk zal voor deze tentoonstelling ingericht worden met als doel de deelnemerservaringen van de tocht naar Kevelaer te delen. Maar ook om mensen te enthousiasmeren zelf de tocht, of delen van de tocht, te lopen dan wel te fietsen.

Wat betreft de inrichting moet gedacht worden aan foto’s en films van de tocht, maar ook in bredere zin zal aandacht besteed worden aan het begrip pelgrimeren en de link met de World Peace Flame. Deelnemers die de Via Kevelaer zelf hebben gelopen of gefietst, zullen tijdens de opening aanwezig zijn om hun ervaringen te delen en informatie te geven aan bezoekers die zelf plannen hebben de tocht te ondernemen. Daarnaast zullen vertegenwoordigers van de Open Kerk en de World Peace Flame aanwezig zijn als vraagbaak en om informatie te verstrekken. Informatie vooraf over de Via Kevelaer is te vinden op www.activite-pour-liberte.nl of via info@activite-pour-liberte.nl.

Foto: Remigiuskerk