De gemeente Oude IJsselstreek geeft inwoners in het buitengebied subsidie voor het stimuleren van biodiversiteit en de aanlag van specifieke landschapselementen. Dit is een onderdeel van de Uitvoeringsregels die voortkomen uit de Visie op landschap, natuur en groene kernen. Bij de uitvoering van de visie heeft de gemeente de inwoners hard nodig en subsidie is een van de middelen die zij hiervoor inzetten.

“Een visie is belangrijk, maar het effect zit natuurlijk in de uitvoering. We zijn een gemeente die aanpakt en hebben daarom de visie gelijk omgezet in een aantal acties. Daarbij zijn we ook afhankelijk van inwoners met grond. Hoewel veel inwoners graag iets doen aan het verbeteren van de biodiversiteit en willen investeren in de natuur, kan een subsidie soms net dat zetje geven om ook tot actie te komen. Dat is wat we graag willen” aldus Ria Ankersmit van de gemeente.

Dit voorjaar werd de Visie op landschap, natuur en groene vastgesteld door de gemeente raad van Oude IJsselstreek. De raad gaf toen gelijk al aan, dat een visie pas effect heeft als het wordt uitgevoerd. De gemeente is dan ook gelijk gestart met een uitvoeringsplan. De Visie op landschap, natuur en groene kernen werkt vanuit de pijlers behoud van landschap, als gemeente zelf aan de slag en stimuleren en samenwerking met inwoners en partners aan de uitvoering van deze visie.