Koopmans Bouwgroep bv is de partij die flexwoningen in de gemeente Oude IJsselstreek gaat bouwen. Met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst afgelopen dinsdagmiddag kunnen de voorbereidingen voor het realiseren van de woningen op zes verschillende locaties in de gemeente van start. Dat is goed nieuws voor verschillende doelgroepen, waaronder jongeren (starters) en alleenstaanden, die al lange tijd wachten op woningen in het goedkopere segment.

Op 15 december 2022 heeft de gemeenteraad de kaders voor de realisatie van flexwoningen in de gemeente Oude IJsselstreek vastgesteld voor zeven aangewezen locaties. Op die locaties is gestart met de voorbereidingen, waaronder verschillende onderzoeken naar onder andere flora en fauna. De locatie aan de Voorstsestraat in Ulft is, naar aanleiding van deze onderzoeken komen te vervallen voor de huidige aanbesteding. Hierdoor bleven er zes locaties voor flexwoningen over.

Het project is op 2 maart via een Europese aanbesteding op de website ‘Tenderned’ gepubliceerd en marktpartijen hebben gedurende 3 maanden de gelegenheid gehad om een aanbieding bij de gemeente in te dienen. ”In samenwerking met Koopmans zullen de zes locaties verder uitgewerkt worden. Daarbij gaan we uit van ongeveer 50 flexwoningen verdeeld over de zes locaties. Koopmans wil bewoners en woningzoekenden bij het verdere proces betrokken houden. De eerste stap hiervoor zijn de informatieavonden die eind oktober georganiseerd worden”’aldus wethouder Ben Hiddinga van de gemeente Oude IJsselstreek.

© Foto: gemeente Oude IJsselstreek