ANALYSE | Bedreigingen, een hoop frustratie en ruzies, de situatie rond de afsluiting van het kleine woonstraatje dat de Dorpsstraat in Laag-Keppel is, is ontspoord. Inwoners van omliggende dorpen gaan in en buiten de media rollebollend over straat, terwijl de provincie en de gemeente Bronckhorst zich grotendeels in stilzwijgen hullen en de onvrede laten sudderen.

Het is voor iedereen duidelijk dat de Dorpsstraat totaal niet is berekend op het aantal verkeersbewegingen dat normaal gesproken door het kleine woonstraatje gaat. Dat is niet alleen een doorn in het oog van direct omwonenden en andere voorstanders van de afsluiting, die met de nek worden aangekeken vanwege hun mening, maar ook van Veilig Verkeer Nederland. De provincie heeft simpelweg de opdracht om met een oplossing te komen. Geld voor een nieuwe brug, een oplossing die wél breed wordt gedragen in de Achterhoek, wil Gelderland echter niet vrijmaken, waardoor er naar gekunstelde opties wordt gekeken, zoals de landbouwsluis die er de afgelopen tijd lag.

Het beeld dat ontstaat is dat enkele bewoners van de Dorpsstraat de afsluiting hebben afgedwongen. Dat zorgt weer voor veel emoties bij inwoners van omliggende dorpen die nu moeten omrijden, tot bedreigingen aan het adres van bewoners in het woonstraatje aan toe. In plaats van dat een sterke provinciebestuurder naar voren stapt met een duidelijk verhaal over de situatie, schittert de gedeputeerde door afwezigheid in dit dossier. Vanuit het provinciehuis in Arnhem, en het gemeentehuis in Hengelo, wordt bijna lijdzaam toegekeken hoe de kleine dorpjes en het stadje meer en meer verdeeld raken.

Hoe anders was dat in april 2022, toen provincie en gemeente vol trots naar voren stapten met een plan om de jaren voortslepende verkeersimpasse rond Laag-Keppel zonder grote investeringen op te lossen. Sindsdien is het van kwaad tot erger gegaan. Dat de participatie niet goed is verlopen, blijkt wel uit het feit dat de Dorpsraad Hummelo de steun in oktober heeft ingetrokken. Inmiddels zorgt elk nieuwe bericht over de afsluiting voor een golf aan reacties van tegenstanders, op internet, maar ook bij gesprekken op straat of bij lokale supermarkten. Overheden willen eigenlijk helemaal niet meer reageren op actuele vragen, een houding waar je vraagtekens bij kan zetten, aangezien de situatie door diezelfde overheden is gecreëerd.

Zonder geld lijkt er geen andere oplossing mogelijk dan het afsluiten van de Dorpsstraat, al dan niet met een landbouwsluis. Dat is geen populair besluit, voor niemand, want ook de bewoners van het woonstraatje in Laag-Keppel snappen dat de doorgaande route tussen Wehl en Hummelo van groot belang is voor ondernemers en inwoners. De wens vanuit de Achterhoek is duidelijk, ga voor een nieuwe brug over de Oude IJssel en verbindt Hummelo en Wehl op die manier met elkaar voor doorgaand verkeer. Die oplossing kost vele miljoenen euro’s, bovendien zal het jaren duren voor een dergelijk groot infrastructureel project van de grond komt, áls er al budget voor komt. Het plaatsen van windmolens langs de Oude IJssel kan wel als ‘wisselgeld’ dienen. De provincie zet zich in voor de verlengde Sliekstraat, maar dan moeten inwoners de windturbines accepteren.

Aan het nieuwe provinciebestuur ligt er de ondankbare taak om het dossier, in overleg met de gemeente Bronckhorst, tot een goed einde te brengen. De eerste fase van de proef met de landbouwsluis is nu voorbij, de komende maanden kunnen weggebruikers weer vrij doorrijden over de Dorpsstraat. Ongetwijfeld laait de discussie in augustus weer op als de volgende fase van de proef ingaat, met een sluis op de Keppelseweg. Daarna kunnen bestuurders zich niet langer verstoppen. De gemeenteraad van Bronckhorst stemt vermoedelijk niet in met een volledige afsluiting, maar de bal ligt vooral op het provinciehuis.

Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met streekomroep REGIO8.

© Foto: REGIO8