De 15e dorpendeal is ondertekend, ditmaal om de leefbaarheid in Beltrum een mooie stimulans te geven. Het is na Rekken, de tweede dorpendeal voor gemeente Berkelland. Dit is een bijzondere bekroning voor de inwoners. Met hun enthousiasme, maar ook met hun vasthoudendheid, hebben ze na een zorgvuldig proces dit initiatief naar zich toe getrokken.

De inwoners, de gemeente en Gelderland willen met deze dorpendeal meerdere bewegingen in gang zetten. Zo wordt de aandacht gelegd op een drietal onderwerpen namelijk het bestendigen van de Raad van Overleg (samenwerking), de dorpsverbinder (meer sociale verbondenheid) en een haalbaarheidsonderzoek naar het maatschappelijk vastgoed voor in de toekomst.

Wethouder Arjen van Gijssel voelt zich nauw betrokken bij de kleine kernen. “Ontzettend trots om als gemeente weer een dorpendeal af te sluiten. We zijn inmiddels hofleverancier in Gelderland. Het zegt iets over hoe wij het belang van samenwerken zien om onze kernen toekomstbestendig te maken” aldus van Gijssel.

© Foto: gemeente Berkelland