In de vergadering van dinsdag 14 december 2021 heeft de gemeenteraad van Oost Gelre de Transitievisie Warmte vastgesteld.

In het nationaal Klimaatakkoord van 2019 staat dat alle woningen en gebouwen in Nederland aardgasvrij moeten worden. Woningen en andere gebouwen zullen we op den duur niet meer met aardgas verwarmen, maar op een duurzame manier zonder aardgas. Dit zorgt voor minder uitstoot van het broeikasgas CO2 en gaat klimaatverandering tegen. Daarnaast stopt de aardgasproductie in Groningen om aardbevingen te voorkomen. Ook wil de Nederlandse overheid minder afhankelijk zijn van aardgas uit het buitenland.

De overstap naar een aardgasvrije manier van verwarmen noemen we de warmtetransitie. Elke gemeente in Nederland maakt hiervoor in 2021 een plan: de Transitievisie Warmte. In deze toekomstverkenning wordt beschreven wat de warmtetransitie is en wat de alternatieven zijn voor aardgas.

De warmtetransitie vindt niet van de één op de andere dag plaats. De gemeente doet dit samen met de inwoners. Samenwerken met inwoners en ondernemers staat hierin centraal.
Oost Gelre gaat eerst de kansen onderzoeken in Hooiland (Lichtenvoorde) en Noord-West (Groenlo). Samen met de inwoners en partners gaat de gemeente samenwerken en onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor de verschillende duurzame warmtealternatieven.

De Transitievisie Warmte is in zijn geheel te lezen via www.energieneutraaloostgelre.nl/aardgasvrij.