Op 7, 9 en 10 september houdt de Werkgroep Vitale Kernen Zelhem een parkeeronderzoek in het centrum van Zelhem. Vanwege de plannen voor herinrichting van het centrum wordt bekeken of de huidige parkeercapaciteit voldoende is. De onderzoekers lopen door het centrum en noteren delen van kentekens voor de telling.

Al eerder werd er een onderzoek gedaan naar de bewegingen van het verkeer in en rondom Zelhem. Toen werd er gebruikt gemaakt van camera’s die op verschillende punten in het dorp stonden om zo de stroom van het verkeer te monitoren. Over die werkwijze was niet iedere bestuurder het eens. Zo zouden volgens de werkgroep de kentekens niet worden bewaard, terwijl andere beweren dat het wel zo is en anders het onderzoek niet zou kunnen slagen.