Het parkeerterrein aan de Mauritsweg in Lochem krijgt een permanente uitbreiding van parkeerplaatsen. Uit ervaring van de afgelopen jaren blijkt dat deze uitbreiding in de behoefte voorziet. En ook nodig is om het aantal parkeerplaatsen in Lochem op peil te houden. De werkzaamheden om het parkeerterrein een definitief karakter te geven beginnen naar verwachting eind maart 2024.

In 2020 maakte de gemeente Lochem een begin met de herinrichtingsprojecten voor de binnenstad van Lochem. Het Graafschapterrein pakten we als eerste aan. Gevolgd door de Julianaweg/Molenpoort. Nu speelt de herinrichting van de Markt en tenslotte volgt ook nog de herinrichting van de Walderpoort, Tramstraat en Larenseweg. Bij de start van deze projecten hanteerde de gemeente het uitgangspunt dat het aantal parkeerplaatsen in en om de binnenstad van Lochem gelijk moest blijven. Daarom breidde de parkeerplaats Mauritsweg in eerste instantie tijdelijk uit met 31 parkeerplaatsen.

”We laten de parkeerplaatsen uitvoeren in grasbetonstenen. Daaromheen komen meer bomen en beplanting. Uiteindelijk bedraagt de uitbreiding 37 parkeerplaatsen. Daarmee komen we op het totaal van 102 parkeerplaatsen aan de Mauritsweg” aldus de gemeente Lochem. Met de beschikbare middelen voor de aanpak van de binnenstad van Lochem is het mogelijk om het parkeerterrein Mauritsweg van een permanente, groene en klimaatadaptieve inrichting te voorzien. Hiervoor krijgt het ook nog een provinciale subsidieregeling ‘Koele kernen, warme harten’.

© Foto: gemeente Lochem