Grondeigenaren op het bedrijventerrein in Almen kunnen binnenkort met hun bouwplannen aankloppen bij het gemeentehuis van Lochem. Met een nieuw opgestelde visie hoopt de gemeente meer woningbouw en recreatie te realiseren op Scheggertdijk, zoals het terrein heet.

In de maandagavond door de raad aangenomen visie is het bedrijventerrein opgedeeld in vier delen. Naast bedrijvigheid, zal er op het terrein meer ruimte komen voor recreatie, woon-werklocaties en andere bijzondere woonvormen. Daarnaast laat de gemeente weten veel waarde te hechten aan woningbouw, als grondeigenaren zelf met ideeën komen. In de vergadering werd door middel van een amendement van GroenLinks en PvdA gepleit voor een soepelere indeling van de vier zones, zodat op meerdere plekken woningen kunnen worden gerealiseerd, en niet alleen in de zone ‘Bijzondere woonvormen’.

Wethouder Ria Leliveld raadde dit af omdat er op plekken waar woningen staan, minder recreatie of toerisme gerealiseerd kan worden. Door een kleine aanpassing in het amendement, de term ‘starre indeling’ werd losgelaten, is dit alsnog goedgekeurd. In 2026 gaat de gemeente de visie evalueren, en kijken hoeveel bouwplannen er zijn ingediend.

Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met streekomroep REGIO8

© Foto: Gemeente Lochem