Onlangs werd de certificering van de HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) beoordeeld bij Markenheem. De auditoren bezochten twee woonzorglocaties en kwamen in gesprek met medewerkers uit de zorg en de ondersteunende diensten. Markenheem kreeg complimenten over de open houding, de betrokkenheid en passie van de medewerkers wanneer zij spreken over de bewoners en de zorg die wordt geboden.

De auditoren zien dat Markenheem een organisatie is die volop in ontwikkeling is, zo zijn er kwaliteitsverpleegkundigen werkzaam en zijn coaches van Waardigheid en Trots op Locatie aan de slag gegaan. Er is vertrouwen uitgesproken door de medewerkers in de koers die met de nieuwe bestuurder is ingeslagen. Er waren ook een aantal aandachtspunten. Nog meer werken vanuit de wens van de bewoner en minder laten leiden door de beperkingen in de organisatie horen hierbij. Zowel de cliëntenraad als de ondernemingsraad geven aan zich erg betrokken te voelen bij de organisatie.

Foto: Markenheem