Samen met de schoolbesturen ontwikkelde de gemeente Winterswijk een integraal huisvestingsplan (IHP). Dit plan gaat over de toekomst van de huisvesting van het basis- en voortgezet onderwijs in Winterswijk. Het plan is opgedeeld in 4 fases. Het college van burgemeester en wethouders stemde onlangs in met het projectplan dat de uitvoering van de eerste fase omschrijft. De eerste fase in het projectplan gaat over de nieuwbouw of renovatie en de duurzaamheidsmaatregelen van een aantal Winterswijkse scholen.

Zo komt er een integraal kindcentrum in Zuidwest Winterswijk, gaat het buurtschapsonderwijs samen in het Woold en komt er passende huisvesting voor de basisscholen ’t Kempen en De Esch. De voorkeurslocatie voor het nieuwe IKC Zuidwest is het voormalige belastingkantoor. In het nieuwe IKC komt onderwijs, kinderopvang, sport, welzijn, zorg & cultuur voor kinderen van 0 tot en met 13 jaar samen. Kinderen krijgen hier de maximale kansen om hun talenten te ontwikkelen. Op 21 februari 2022 ondertekende de gemeente met de drie scholen De Schakel, Korenburg en Julianaschool en de welzijnsorganisaties SWW en ZoZijn een intentieovereenkomst voor het realiseren van een IKC. Sinds die tijd werken de vijf organisaties aan het maken van een gezamenlijke visie op het IKC.

Op dit moment wordt gezocht naar de best mogelijke plek voor een basisschool voor de buurtschappen Woold, Kotten en Miste-Corle. Dat kan zijn op de huidige plek van de basisschool in het Woold, of in een straal van 2 kilometer daaromheen. “Dit doen we niet alleen, maar samen met de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Winterswijk (SOPOW) en de Werkgroep Behoud Buurtschapsonderwijs (WBB),” aldus wethouder Elvira Schepers-Janssen.

© Foto: