Energiecoöperatie LochemEnergie, Walow BV en duurzaam energiebedrijf Pure Energie hebben een initiatief voor drie moderne windmolens in de gemeente Lochem, ten oosten van Exel, nabij de Papenslagweg. Windpark Papenslagweg verkeert nog in een pril stadium. Eerst willen de initiatiefnemers in gesprek met de omgeving. Daarom organiseren zij een inloopavond op 9 februari en staat een video met meer informatie op de website van het windpark.

LochemEnergie, Walow BV en Pure Energie gaan uit van moderne windmolens. Dit zijn windmolens met een ashoogte van circa 180 meter en een rotordiameter van circa 200 meter. Nader onderzoek wijst uit hoe groot de windmolens exact worden, maar ze krijgen zeer waarschijnlijk dergelijke afmetingen. Grotere windmolens wekken meer duurzame elektriciteit op. De verwachte opbrengst van de drie beoogde windmolens samen is circa 90 miljoen kilowattuur (kWh) per jaar. Dat is circa 48 procent van het totale elektriciteitsgebruik in de gehele gemeente Lochem. Daarmee kan dit windpark een grote bijdrage leveren aan het doel van Lochem energieneutraal in 2050. Om het windpark te kunnen realiseren, is er een omgevingsvergunning nodig. Om deze vergunning te kunnen aanvragen, moet er een gedetailleerd plan zijn. Graag betrekken de initiatiefnemers omwonenden, maatschappelijke organisaties, bedrijven en andere geïnteresseerden bij het maken van dit plan. De onderzoeken die worden gedaan voor het plan, geven veel inzicht in wat het betekent voor de omgeving als de windmolens er staan. Daarom stellen de initiatiefnemers voor een omgevingsraad in te richten. Daaraan kunnen omwonenden, bedrijven en maatschappelijke organisaties deelnemen.

Windpark Papenslagweg verkeert in een pril stadium. Er lopen nog geen formele procedures om een vergunning hiervoor te verkrijgen. Eerst gaan de initiatiefnemers graag met de omgeving in gesprek. Daarom wordt er 9 februari 2023 tussen 19.00 en 21.00 uur een inloopavond georganiseerd bij Kulturhus ’t Kruispunt, Verwoldseweg 1 in Laren. Er staan in de zaal panelen met informatie, er worden visualisaties getoond en bezoekers kunnen nader in gesprek met de initiatiefnemers. Op de website www.windparkpapenslagweg.nl staat verder een video waarin de initiatiefnemers een presentatie geven met meer toelichting op het initiatief en hoe de omgeving hierbij betrokken kan zijn. Onderdeel van Windpark Papenslagweg is dat de omgeving er in kan mee-investeren, dat kan via LochemEnergie. Op de website www.windparkpapenslagweg.nl staat meer informatie.

© Foto: Waterschap Rijn en IJssel