De provincie Gelderland en de gemeenten Zutphen, Deventer en Lochem hebben onderzocht of er een nieuwe fietsroute kan komen tussen Epse en Zutphen (F348). Ook is er gekeken hoe de knelpunten aan de provinciale weg tussen Deventer en Zutphen (N348) aangepakt kunnen worden. Er zijn inmiddels meerdere voorstellen ontworpen. Tijdens twee inloopavonden op 14 en 16 februari worden deze voorstellen toegelicht en kunnen er vragen gesteld worden.

Samen met gemeenten Deventer, Lochem en Zutphen bedacht de provincie Gelderand één samenhangende oplossing voor de fietsroute en de provinciale weg. De voorstellen die daar in zitten kwamen tot stand op basis van ingebrachte ideeën, wensen uit eerdere consultatieronden en aanvullende onderzoeken. De voorgestelde fietsroute volgt de provinciale weg N348 en de Zutphenseweg door Eefde naar Zutphen. De onderzochte alternatieve route, de zogenaamde combi-route, valt af. De maatregelen langs de N348 en in Eefde omvatten een fietstunnel ten zuiden van Epse, een vernieuwd fietspad tussen Epse en Gorssel en een nieuw fietspad tussen Hoofdstraat-noord en Hoofdstraat zuid in Gorssel. De Zutphenseweg krijgt een fietsvriendelijkere inrichting en er komt een verlaging van de maximumsnelheid op de rijbaan van 50 naar 30 kilometer per uur. Iedereen kan tot en met 1 maart 2023 reageren op de voorstellen. Er zijn nog geen besluiten genomen over de Verkenning FN348. De reacties van omwonenden en andere belangstellenden betrekken de 4 overheden bij hun besluitvorming over de uitkomsten van het onderzoek.

Provincie Gelderland houdt twee informatiebijeenkomsten. Deze vinden plaats op 14 en 16 februari 2023 in de Protestantse kerk, Hoofdstraat 27 in Gorssel tussen 19.30 en 21.00 uur. De voorstellen voor de fietsroute en het wegvak Eefde-Gorssel licht de provincie toe. Volgens planning adviseert de stuurgroep Verkenning FN348 rond april 2023 de dagelijkse besturen van de provincie en de gemeenten over de voorstellen. Vervolgens nemen deze besturen een besluit over de uitkomst van de verkenning en het vervolgtraject, waaronder de financiën. Bij een positieve besluitvorming start naar verwachting in het najaar van 2023 de verdere uitwerking van de voorstellen en het voorbereiden van vergunningprocedures.

© Foto: Provincie Gelderland