De plannen om een rondweg te realiseren ten zuiden van Oeding (Duitsland) zijn weer gestart. De nieuwe rondweg krijgt een totale lengte van 3,3 kilometer waarvan zo’n 500 meter op Nederlands grondgebied ligt. De weg verlaagt de verkeersstroom in het centrum met 40 tot 60% en zorgt voor een betere doorstroom van en naar Winterswijk.

De Landesstraße 558, die door het centrum van Oeding loopt, is zwaar belast. Het is een belangrijke verbindingsweg tussen Nederland en Duitsland. De huidige weg zorgt op dit moment voor veel geluidsoverlast en onveilige verkeerssituaties. Het is een gevaarlijke weg om over te steken, bijvoorbeeld tijdens het winkelen, op weg naar (openbare) instellingen of voor kinderen die de hoofdweg moeten oversteken op weg naar school.

Het plan voor een nieuwe rondweg ten zuiden van Oeding loopt al jaren en is om verschillende redenen een aantal keer uitgesteld. Eind 2022 sloegen de gemeente Winterswijk, provincie Gelderland, gemeente Südlohn, het districtsbestuur van Münster en Nordrhein-Westfalen opnieuw de handen ineen. Zij maakten afspraken om gezamenlijk het project opnieuw op te starten en af te ronden. De weg zal voor een beter woon- en leefklimaat zorgen en draagt bij aan de verkeersveiligheid van het dorp Oeding.

© Foto: gemeente Winterswijk