CDA Bronckhorst dient donderdagavond samen met VVD, Gemeentebelangen Bronckhorst (GBB) en D66 een motie in om een andere oplossing te krijgen voor de drukke verkeersstroom bij Laag-Keppel, dan het afsluiten van de Dorpsstraat. De partijen willen dat Bronckhorst samen met Doetinchem bij de provincie aanklopt voor een nieuwe verkeersader.

“We moeten een ideale oplossing vinden voor de verkeersafwikkeling rondom het gebied”, aldus Bronckhorster CDA-fractievoorzitter Rob Weverink. “Er moet een volwaardig weg komen die kan worden ingericht als een 80-kilometerweg, waarin je het verkeer goed kan afwikkelen en Laag-Keppel ontlast wordt van de grote verkeersdoorstroom.” Weverink merkt dat het probleem niet alleen in de omgeving van Laag-Keppel leeft, maar in heel Bronckhorst: “Ik hoor van allerlei mensen om mij heen dat ze er hinder van ondervinden en alle fractieleden hebben wel mensen die zich komen beklagen over de situatie.”

De provincie liet eerder al weten niet te willen praten over grote infrastructurele ingrepen. Het nieuwe bestuur kan echter anders beslissen, hopen de Bronckhorster politici. Want de wens is duidelijk, er moet een nieuwe brug komen over Oude IJssel tussen Wehl en de gemeente Bronckhorst. Dat hoeft volgens Weverink niet perse tussen de Sliekstraat en de Weemstraat. In de motie is geen locatie genoemd, zegt Weverink: “Ook omdat het mogelijk is dat een oplossing op een ander punt beter zou kunnen qua ruimtelijke ordening.”

Eerder sprak de gemeenteraad in Doetinchem zich al unaniem uit tegen de afsluiting van de Dorpsstraat door de tijdelijke landbouwsluis. Weverink wil dat Bronckhorst samen gaat optrekken met de buurgemeente: “We willen eigenlijk ook een motie indienen in de Achterhoek Raad, maar de eerstvolgende is pas in september.” De motie onder de naam ‘Een brug te weinig’ wordt donderdagavond behandeld tijdens de raadsvergadering van Bronckhorst. Met mede-indieners VVD, GBB en D66 lijkt het CDA een meerderheid te gaan halen.

Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met streekomroep REGIO8.

© Foto: REGIO8