© Foto: Powerful Ageing

Wanneer mensen ouder worden neemt de spierkracht af. Daarbij kan het voorkomen dat de zelfredzaamheid minder wordt en er problemen ontstaan bij het zelfstandig functioneren. De training Powerful Ageing helpt inwoners met fysieke beperkingen vitaler en actiever te blijven en te verbeteren. Zodat zij zich zelf beter en langer zelfstandig kunnen redden. Tot en met maart 2025 wordt deze training bij wijze van proef aangeboden aan inwoners die moeite hebben met het uitvoeren van huishoudelijke taken of aan mensen die vanwege een fysieke beperking moeite hebben met dagelijkse bezigheden.

De training Powerful Ageing wordt sinds vorig jaar aangeboden aan een aantal inwoners in Lochem die bij ‘t Baken voor het eerst melden dat ze moeite hebben met het uitvoeren van huishoudelijke taken. Powerful Ageing helpt ook om problemen in de toekomst te voorkomen of in ieder geval uit te stellen Sinds 1 april dit jaar komen ook inwoners die zich melden voor het verlengen van huishoudelijke hulp in aanmerking voor de training Powerful Ageing. Maar ook inwoners met een fysieke beperking die problemen hebben met bijvoorbeeld traplopen of met verplaatsing in en rond het huis.

Als het zelfstandig uitvoeren van (huishoudelijke) taken moeilijker wordt dan kunnen inwoners bij ‘t Baken een beroep doen op ondersteuning via de Wmo. Bijvoorbeeld met een taxiservice, huishoudelijke hulp of een scootmobiel. Het aantal ouderen groeit en er worden relatief minder kinderen geboren. Daardoor is er op termijn meer behoefte aan ondersteuning en zorg.

De training is een pilot die loopt tot en met 31 maart 2025. Dit betekent dat, als tijdens het huisbezoek blijkt dat Powerful Ageing wel de best passend oplossing is maar de inwoner niet wil deelnemen aan de training, alsnog de benodigde (huishoudelijke) hulp en ondersteuning kan worden aangeboden.