Maandag hebben de Woonplaats, huurdersvereniging ’t Walfort, huurdersvereniging Dinxperlo en de gemeente Aalten de nieuwe prestatieafspraken ondertekend. De gemeente Aalten maakt jaarlijks prestatieafspraken met De Woonplaats en huurdersverenigingen. Dit jaar zijn dit nieuwe meerjarenafspraken gemaakt, gebaseerd op de nieuwe woonvisie, voor de periode 2022-2026 en een actieagenda voor 2022. Het komende jaar ligt het accent vooral op het ontwikkelen van de locatie Ludgerstraat, het uitwerken van woonzorgkaarten en uitwerking van de aanpak van de integrale wijkstrategie.

In de meerjarenafspraken zijn de uitgangspunten voor de wijze van samenwerking en het proces vastgelegd maar ook hoe de partijen de komende jaren kijken naar nieuwbouw, beschikbaarheid voor de verschillende doelgroepen, leefbaarheid, betaalbaarheid en verduurzaming. Ieder jaar wordt op basis van de meerjarenafspraken en actuele ontwikkelingen een actieagenda opgesteld.

Foto: RTV Ideaal