De gemeente Oost Gelre wil graag dat jongeren zo gezond en veilig mogelijk kunnen opgroeien. Hier hoort bij dat jongeren onder de 18 jaar helemaal geen alcohol drinken. En dat jongeren van 18 tot 24 jaar niet al te veel alcohol gebruiken. Naast alcoholgebruik is het voorkomen en verminderen van drugsgebruik onder jongeren erg belangrijk. In het nieuwe ‘Preventie- en Handhavingsplan alcohol en drugs’ staat beschreven hoe de gemeente dit wil gaan doen.

De afgelopen jaren heeft de gemeente Oost Gelre veel gedaan om alcohol- en drugsgebruik te voorkomen en tegen te gaan. Zo is er onder meer voorlichting gegeven en het schenken en verkopen van alcohol gecontroleerd, vooral aan jongeren. Uit onderzoek blijkt dat in de gemeente Oost Gelre de afgelopen jaren het alcoholgebruik licht is afgenomen.

”Helaas krijgen we ook signalen dat jongeren drugs gebruiken. Hier zetten we in het nieuwe preventie- en handhavingsplan extra op in. Het is nodig omdat drugsgebruik grote gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. En er wordt een criminele wereld in stand gehouden waar je geen idee van hebt. Dit is een wereld van agressie en geweld en heel veel leed” aldus burgemeester Annette Bronsvoort.

© Foto: Shutterstock