In het Programmaplan/ begroting 2024-2027 staan de plannen van burgemeester en wethouders voor een sterk en leefbaar Bronckhorst. De investeringsagenda en het coalitieakkoord zijn de leidraad om Bronckhorst klaar te maken voor de toekomst. De raad neemt begin november een besluit over het Programmaplan.

“Veranderingen en onzekerheden vragen om houvast, maar ook om innovatieve ontwikkelingen en oplossingen. Daarom willen we onder andere gelden beschikbaar stellen voor wonen, sport, onderwijs en leefbaarheid. Daarnaast hebben we ambities voor de energietransitie, biodiversiteit, landbouw en de ondersteuning van mantelzorg en vrijwilligers. Allemaal onderwerpen die inwoners direct raken in hun dagelijkse leven,” aldus Wethouder Antoon Peppelman van financiën. De raad neemt begin november een besluit over het Programmaplan. De Burgemeester en wethouders willen de komende jaren met een brede blik en persoonlijke benadering de regie pakken en slim investeren in onder meer een gezonde leefstijl, samenwerking tussen verschillende partijen en woningen realiseren. “Door een actieve gemeente te zijn die het gesprek aangaat met inwoners, keuzes maakt, flink investeert en kaders stelt, bieden we met alle plannen die we hebben houvast voor de toekomst.”

De begroting bedraagt 104 miljoen euro. Er zijn de komende tijd echter wel onzekerheden als het gaat om de stijgende kosten van jeugd- en Wmo-zorg. Ook ziet de gemeente door de verwachte ontwikkelingen in de uitkeringssystematiek van het rijk voor gemeentetaken vanaf 2026 en 2027 een flink tekort voor alle gemeenten. Het Programmaplan is nog niet definitief, omdat de raad erover besluit. Op 2 november is de politieke avond en op 9 november de besluitvormende raadvergadering. Inwoners kunnen inspreken over de plannen van de burgemeester en wethouders tijdens de politieke avond. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de gemeente Bronckhorst.

© Foto: Gemeente Bronckhorst