De afgelopen periode was de provincie Gelderland druk bezig met de aanbesteding voor de N346 Schakel Achterhoek-A1, rondweg Lochem in de volksmond. Vanwege de omvang van het werk, de uitvoeringsduur en alle belanghebbenden is het belangrijk dat de provincie op een zorgvuldige wijze de beste partij selecteert. Die partij gaat de nieuwe provinciale weg (N346) en de brug over het Twentekanaal realiseren. Inmiddels kan de gemeente Lochem melden dat het contract voorlopig gegund is aan een aannemer. Daarmee wordt een grote stap gezet naar de volgende fase van de realisatie van het project N346 Schakel Achterhoek-A1.

De inschrijvingen heeft de provincie Gelderland beoordeeld op ruimtelijke kwaliteit van het aangeboden ontwerp, de wijze waarop de aannemer het werk gaat organiseren en realiseren en de prijs. Het is gebruikelijk om eerst een voorlopige gunning te doen. De andere partijen die meededen in deze aanbesteding hebben 3 weken de gelegenheid om daar op te reageren. Daarna wordt de aanbesteding definitief en maakt de provincie ook de naam van de winnende aannemer bekend. Ook laten ze dan meteen de eerste beelden van het ontwerp zien.