De Stichting RondomAutisme heeft als doelstelling het verbeteren van kwaliteit van leven voor mensen met autisme, hun mantelzorgers in de directe omgeving zoals ouders, partners en kinderen en verder van iedereen die professioneel of privé in aanraking komt met autisme.
Voor iedereen met (een vermoeden van) autisme, maar ook hun partners of ouders, organiseert RondomAutisme bijeenkomsten. Onder begeleiding van een ervaringsdeskundige worden er in acht bijeenkomsten gemeenschappelijke ervaringen en gevoelens en doelen met elkaar gedeeld. Je ontvangt steun van de groep en leert van elkaar.

Na een vakantieperiode staan er weer een aantal activiteiten op de agenda en wordt eraan gewerkt om het aanbod van activiteiten uit te breiden in de komende maand.

Donderdag 9 september van 20.00 tot 21.00 uur organiseert het RAS-Café poolen bij Snooker Society in Doetinchem en op 18 september is er RAS op Zaterdag, wat iedere derde zaterdag van de maand plaats vindt. Van 13.30 tot 16.00 uur kan er worden bijgepraat en worden spelletjes gespeeld.
Het RAS-Café staat voor een gezellig samenzijn met als doel nieuwe mensen ontmoeten d.m.v. gesprekken en activiteiten, informatie uitwisselen, problemen bespreken, gezellig een praatje maken of een spelletje doen.

Meer informatie is te vinden op www.rondomautisme.nl,