Voor het tweede jaar op rij floreert de verkoop van carbid door het ingestelde landelijke vuurwerkverbod rond de jaarwisseling. De Heide Smid in Halle heeft ruim honderden kilo’s meer ingekocht dan vorig jaar om alle liefhebbers te kunnen voorzien van de grondstof voor het carbidschieten.

“We hebben nu behoorlijk wat ingekocht en we verwachten dat het er ook allemaal uitgaat”, laat carbidverkoper Leroy Eenink van De Heide Smid weten. “Dan praten we over 1.500, 1.600 kilo. We hebben dat ingekocht omdat we verwacht hadden dat het carbid gewoon een stuk meer zou gaan worden vanwege de stop van vuurwerk. Gezien het vuurwerk niet meer mag is carbid toch echt een happening.” Met name op het platteland is het carbidschieten rond de jaarwisseling een traditie. Waar het voor de coronacrisis gebeurde in grote groepen, merkt De Heide Smid dat het door de coronarestricties in steeds kleinere groepen gebeurt. “Er worden meer kleine hoeveelheden verkocht in plaats van dat er net als vroeger vaak heel veel in een keer door een groep werd gekocht”, aldus Eenink. “Het is nu vaak per kilo of per vijf kilo.”

Eenink waarschuwt wel om voorzorgsmaatregelen als oog- en gehoorbescherming te treffen bij het carbidschieten. “Veiligheid staat natuurlijk op nummer één”, aldus de verkoper. “Het is natuurlijk van belang dat er goed bekeken wordt hoe het afgestoken gaat worden.” Ook goede apparatuur en een veilige locatie zijn volgens Eenink belangrijk bij het afsteken van carbid. “Het is belangrijk dat de melkbus in goede staat is en hij mag ook niet groter zijn dan veertig liter, omdat er een explosieve hoeveelheid gas ontstaat”, legt de carbidverkoper uit. “Wat ook belangrijk is dat het wordt afgestoken buiten de bebouwde kom en alles op afstand van minimaal honderd meter van bebouwingen en dieren.”

Regels rond jaarwisseling
Achterhoekse gemeenten hebben niet dezelfde regels voor carbidschieten. Vorig jaar werd het in Doetinchem bijvoorbeeld verboden nadat burgemeesters binnen de Veiligheidsregio al hadden opgeroepen om een jaar over te slaan. In plattelandsgemeente Bronckhorst, waar de Heide Smid in ligt, mag dit jaar op oudejaarsdag geschoten worden tussen 10.00 uur ’s ochtends en 18.00 uur ’s avonds, wel geldt net als de vorige jaarwisseling een meldplicht.

‘Knalerwtjes gooien’
Eenink vreest voor de toekomst van de traditie, hoewel burgemeester Marianne Besselink van Bronckhorst tijdens een raadsvergadering recent nog het belang van carbidschieten onderstreepte. “Het wordt natuurlijk wel steeds strenger en er wordt steeds meer naar gekeken”, verzucht de carbidverkoper van De Heide Smid. Als naast het vuurwerk ook een verbod volgt op carbidschieten, ziet hij nog maar één alternatief: “Knalerwtjes gooien.”