Wethouder Wilko Pelgrom van Landschappelijke kwaliteit en Herman Vrielink en Arie Gouka van Streekfonds Achterhoek zetten vorige week hun handtekening onder de prestatieovereenkomst voor het project ‘Kavel en Landschap Bronckhorst’.

Deze samenwerking is gericht op grondeigenaren die op hun land landschapselementen willen aanleggen en beheren. In totaal stelt de gemeente hiervoor ruim 170.000 euro beschikbaar aan het streekfonds voor het maken van inrichtingsplannen, aanleg en beheer. Landeigenaren die interesse hebben kunnen een aanvraag indienen via info@streekfondsachterhoek.nl.

Meer informatie over de samenwerking is te vinden op www.bronckhorst.nl/kavelenlandschap

© Foto: Gemeente Bronckhorst