© Foto: RTV Ideaal / Hans van Loenen

In de RES Achterhoek 1.0. komt het zogenoemde ‘zoekgebied K’ dat in Oost Gelre en in Berkelland ligt, naar voren als een kansrijk gebied voor het onderzoeken van de haalbaarheid voor de duurzame energieopwek door windmolens. Dit gebied ligt rondom de Baakse Beek, tussen Ruurlo, Groenlo en Mariënvelde. Oost Gelre en Berkelland willen in het belang van de inwoners in dit gebied zoveel mogelijk optreden als ‘één overheid’. Om dit te bekrachtigen hebben de colleges een samenwerkingsovereenkomst gesloten.

In de samenwerkingsovereenkomst zijn afspraken vastgelegd waarmee de gemeenten naar elkaar en naar de inwoners uitspreken dat ze het proces gezamenlijk oppakken. Ook is het belangrijk om de kaders rondom ruimte, regie en aanpak van participatie van inwoners zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. Dit zorgt voor samenhang en duidelijkheid voor inwoners. Daarbij is het van belang om het beleid voor windmolens van beide gemeenten zo veel mogelijk op elkaar aan te laten sluiten. Het gaat dan om het ‘Beleid installaties opwekking hernieuwbare energie’ in Oost Gelre en de ‘Beleidsnotitie Ruimtelijke Ordening en Duurzame Energieopwekking’ in Berkelland. Beide gemeenten herijken dit beleid in 2022.

Foto: Hans van Loenen