Het Hanzejaar krijgt mede vorm dankzij de inzet van jongeren. Brugklassers van het Isendoorn College bruisen van de ideeën en via het programma “Project Based Learning” werken ze die uit. De beste ideeën worden in samenwerking met de organisatie van het Hanzejaar uitgevoerd in 2023.

Een graffitidoolhof met legale plekken om graffiti te spuiten. Een stadsfestival met muziek. Een Hanze-lasergameschip. Als je leerlingen op het Isendoorn College vraagt mee te denken over een brede invulling van het Hanzejaar komen er direct verrassende ideeën boven tafel. In hun onderwijsprogramma “Project Based Learning” (PBL) laat de school al sinds een paar jaar eersteklassers meedenken over “Zutphen 2.0”. Binnenstadsmanager Remco Feith is de verbindende schakel tussen deze uitdagende manier van samenwerkend leren met de binnenstad en hij en de Hanzejaar-programmamanager Bastiaan Wevers zijn enthousiast dat via PBL jongeren direct aan de slag gaan voor het Hanzejaar.

“De gemeente heeft de uitdrukkelijke wens uitgesproken om jongeren actief bij het Hanzejaar te betrekken en terecht”, vertelt Wevers. “Hanze gaat niet alleen over historie, maar ook over de toekomst. We willen graag luisteren naar die nieuwe generatie: wat missen jongeren in Zutphen, wat willen zij graag? We willen dat zoveel mogelijk jongeren meedoen en hebben daarom de samenwerking gezocht met het Isendoorn College.”

© Foto: Stichting Zutphen Promotie