De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Bronckhorst, maakt ingevolge artikel W 7 van de Kieswet bekend dat Sander Gartsen, wonende te Zelhem, benoemd is tot lid van de raad van de gemeente Bronckhorst.

Het betreft de benoeming in de vacature die is ontstaan wegens het ontslag nemen als lid van de raad van de gemeente van Richard Verkooij uit Hengelo. Sander gaat aan de slag voor GBB. De benoeming is op 11 november 2022 goedgekeurd.

”Met onderwerpen als wonen, economie en ondernemerschap, verduurzaming woningvoorraad en de energietransitie, is het natuurlijk geen ver van mijn bed show. Dit zijn onderwerpen die dichtbij komen, dit gaat over Gemeentebelangen Bronckhorst” aldus Gartsen.

© Foto: GBB Bronckhorst