De ChristenUnie Doetinchem-Bronckhorst en de SGP Achterhoek hebben hun lijsttrekkers bekend gemaakt voor de gemeenteraadsverkiezingen. Henk Bulten en Dick Ebbers staan maart volgend jaar, evenals in 2018, bovenaan de kieslijsten.

Huidig wethouder Henk Bulten is voorgedragen als lijsttrekker van de ChristenUnie-SGP in Doetinchem. Hij vervulde die functie ook al bij de verkiezingen in 2010, 2014 en 2018. Vanaf 2014 is hij actief als wethouder financiën in de gemeente. “Vanuit een Bijbelse opdracht invulling geven aan rentmeesterschap in al zijn facetten”, laat Bulten weten over zijn drijfveer.

Ebbers zit momenteel als fractievoorzitter van de ChristenUnie-SGP in de Bronckhorster gemeenteraad. Daarvoor was hij onder meer lid van de Provinciale staten. Over zijn motivatie laat hij het volgende weten: “Samen doen, omzien naar iedereen en zuinig zijn op de schepping, in dit geval voor Bronckhorst met al haar inwoners.”

Foto: REGIO8