In de gemeente Lochemis dringend behoefte aan passende huisvesting voor mensen die door welke situatie dan ook op korte termijn een woning nodig hebben. Gemeente en woningcorporaties Viverion en IJsseldal Wonen onderzoeken de komende maanden mogelijke oplossingen om deze mensen sneller aan een (tijdelijke) woning te helpen. De oplossingen zijn naar voren gekomen uit een haarbaarheidsonderzoek dat het college van B&W heeft laten uitvoeren.

Er is dringend behoefte aan huisvesting voor mensen met een verblijfsvergunning (statushouders) die nu nog onterecht in opvanglocaties zitten. Maar ook vluchtelingen uit Oekraïne hebben na de eerste periode van noodopvang woonruimte nodig. Daarnaast kent Lochem ook een grote groep starters op de woningmarkt die vaak al jaren wachten op een betaalbare woning. Voor al deze mensen is het noodzakelijk dat er binnen afzienbare termijn betaalbare woningen komen.

Uit het haalbaarheidsonderzoek bleek dat het belangrijk is voor de integratie van statushouders, dat zij niet apart maar midden in de Lochemse samenleving gehuisvest zijn. “Het is belangrijk dat mensen met verschillende achtergronden met elkaar kunnen samenleven. Dat willen zij zelf ook zo bleek uit gesprekken met een groep statushouders. Deze mensen willen graag snel integreren en dan helpt het als ze met mensen samenleven die al langer in onze gemeente wonen” aldus wethouder Marja Eggink.

Foto: Gemeente Lochem